Hoi,

Leuk dat je op onze pagina kijkt. Wij zijn groep 6/7 en hebben kinderen uit groep 6 en 7 in de klas. Wij hebben op maandag, dinsdag en woensdag juf Didwi. Op de dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Sara er.

Sinds dit schooljaar hebben we bijna geen werkschriften meer, omdat we zijn gestart met Snappet. Dit is eigenlijk je werkschrift, maar dan op een tablet. Het handige hierbij is dat je altijd verder kunt werken en op je eigen niveau. We doen de vakken rekenen, taal en spelling met Snappet. Vakken zoals verkeer en aardrijkskunde doen we nog wel in een werkboekje.

Groep 7 gaat dit jaar het verkeersexamen doen en daar gaan we dan ook goed voor oefenen. In de klas hebben wij ook het vak programmeren, via een robot leren we de basis van het programmeren en het belang van alle stappen goed uitvoeren. Alles bij elkaar doen we veel leuke, leerzame dingen.