Op PANTA RHEI scholen moet iedereen zich veilig voelen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen door ontoelaatbaar gedrag van een of enkele leerlingen en/of ouders waardoor dit gevoel van veiligheid in gevaar komt. 

Het beleid rond schorsen en verwijderen is een instrument om in dergelijke situaties op te kunnen treden. 
Het beschreven verwijderingsbeleid is een instrument dat in uiterste noodzaak zal worden ingezet om naar een structurele oplossing te zoeken. Het verwijderingsbeleid kan ook ingezet worden als de school niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen. Via de onderstaande link vindt u ons beleid.


Beleid schorsen en verwijderen