Hallo allemaal,

Groep 5a bestaat dit jaar uit 28 kinderen en 2 juffen. Op maandag tot en met woensdag is juf Kèren er. Op donderdag en vrijdag sluiten wij de week af met juf Mylène.

Dit jaar krijgen we voor het eerst zaakvakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek. Daarnaast hebben we ook nog vakken als begrijpend lezen, technisch lezen en natuurlijk ook rekenen, taal en spelling. Aan het begin van de week hebben we een tekenles en aan het einde van de week doen we handvaardigheid.

Op dinsdag en woensdag hebben we gym van meester Coen. Dit doen we in Sporthal de Vliethorst in Voorschoten.

Groep 5 is een jaar waarin we veel nieuwe dingen leren. Erg spannend allemaal, maar we hebben er veel zin in!