MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Binnen de MR van de Regenboog werken ouders en leerkrachten professioneel samen aan de ontwikkeling van het onderwijs, een prettige leeromgeving en een veilige werkomgeving. De raad overlegt met de directie. 

Vanuit de betrokkenheid bij de school toetsen de MR-leden het onderwijskundig, financieel en organisatiebeleid van de Regenboog. De MR-leden zijn de spreekbuis van ouders, leerkrachten en leerlingen en het klankbord voor de directie. 

Naast toetsing van de jaarlijks terugkerende thema’s en plannen, zal de MR dit schooljaar extra aandacht besteden aan het beleid op combinatieklassen (indeling, begeleiding, organisatie, doorstroom en onderwijsmethodiek), beleid op communicatie en beleid op zorgkinderen. 

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:
10 september 2018
13 november 2018
9 januari 2019
14 maart 2019
17 april 2019
20 mei 2019
2 juli 2019

De MR-personeelsgeleding onderhoudt contact met de leerkrachten van de Regenboog en de MR-oudergeleding onderhoudt contact met alle ouders, onder andere via Digiduif nieuwsberichten. U kunt de leden van de MR altijd bereiken via mr@rkderegenboog.nl of door de leden aan te spreken.

Hieronder stellen de MR-leden zich voor.

Oudergeleding

Paula Bernsen - voorzitter
Ik ben Paula Bernsen. Moeder van Pepijn (groep 4), Flore (groep 3), Imme (Dolfijnen) en Abel (nog niet op school). Dit zal mijn derde jaar zijn in de MR. Dit jaar zal ik de rol van voorzitter vervullen. Dit houdt in dat ik de vergaderingen zal leiden en contactpersoon ben voor directeur Patrick. Vorig jaar hebben we hard gewerkt binnen de MR om de basis op orde te krijgen voor het werken binnen de MR. Dit jaar hoop ik dat we echt inhoudelijk aan de slag kunnen gaan voor de school aan de hand van de speerpunten die we vastgesteld hebben.’

Marjolein Alberts
‘Ik ben Marjolein Alberts. Ik heb twee kinderen: Stijn (groep 4) en Emma (groep 3). Dit is mijn derde jaar in de MR. Dit schooljaar zal ik naast de algemene taken die we allemaal hebben in de MR, zorgen voor de notulen van de MR-vergaderingen. Ik vind het belangrijk om op de hoogte te zijn van belangrijke (beleids)ontwikkelingen op school (zaken die betrekking hebben op het welzijn van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs) en om hier actief een bijdrage aan te leveren. Het lidmaatschap van de MR is een goede mogelijkheid om dit te realiseren.’

Karin Sijpken
Ik ben Karin Sijpkens en ik heb drie kinderen op de Regenboog: Mette (6), Derk (5) en Bram (Dolfijnen). Vorig schooljaar ben ik toegetreden tot de MR omdat ik graag samen met de school wil werken aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor alle kinderen. Dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders. Ik zal me inspannen om die te optimaliseren zodat we als MR daadwerkelijk als spreekbuis van (o.a.) de ouders fungeren.’

Ellen de Jong-van den Bogaard
'Ik ben Ellen de Jong-van den Bogaard, moeder van Justin (groep 4), Sophie (groep 3) en Beau (vanaf januari op school). Ik zit inmiddels 2 jaar in de MR en 1 jaar in de GMR. Als MR lid hoop ik de stem van ouders te kunnen vertolken en bij te dragen aan de doelstellingen van De Regenboog en een prettige omgeving voor leerlingen.’

Personeelsgeleding

Marriët Tanja

‘Mijn naam is Marriët Tanja en dit schooljaar geef ik les aan groep 4. Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Dit is mijn eerste jaar dat ik in de Medezeggenschapsraad zit.’

Laura Scholtes
‘Mijn naam is Laura Scholtes en ik ben voor het derde jaar de leerkracht van de vlinders (1/2C). Ik sta vijf dagen (met plezier) voor de klas en daarnaast zit ik voor het tweede jaar in de MR. Als MR lid wil ik op een goede manier mijn invloed benutten om mee te kunnen beslissen over belangrijke zaken op school.’

Cathy Walraven

‘Mijn naam is Cathy Walraven en ik geef les in groep 8. Mijn werkdagen zijn: dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Vanaf augustus 2018 ben ik weer lid van de MR geworden.’

Mendy van der Knaap
'Mijn naam is Mendy van der Knaap, leerkracht van groep 5 en dit is mijn 4e jaar in de MR. Ik ben in de MR gegaan omdat ik me meer op het gebied van beleid bezig wilde houden met school. Op deze manier van een andere kant iets wil toevoegen aan school, iets wat ik erg interessant vind.’

MR reglement
Huishoudelijk reglement MR RKBS De Regenboog
MR jaarverslag 2017-2018