MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Binnen de MR van de Regenboog werken ouders en leerkrachten professioneel samen aan de ontwikkeling van het onderwijs, een prettige leeromgeving en een veilige werkomgeving. De MR overlegt met de directie.

Vanuit de betrokkenheid bij de school toetsen de MR-leden het onderwijskundig, financieel en organisatiebeleid van de Regenboog. De MR-leden zijn de spreekbuis van ouders, leerkrachten en leerlingen en het klankbord voor de directie.

Naast toetsing van de jaarlijks terugkerende thema’s en plannen zal de MR dit schooljaar de ambities uit het schooljaarplan volgen met daarbij extra aandacht voor de ouderbetrokkenheid en de communicatie.

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:

- 27 september 2021 Klik hier voor de agenda
- 9 november 2021 Klik hier voor de agenda
- 12 januari 2022
- 15 maart 2022
- 13 april 2022
- 19 mei 2022
- 28 juni 2022

De MR-personeelsgeleding onderhoudt contact met de leerkrachten van de Regenboog en de MR-oudergeleding onderhoudt contact met alle ouders, onder andere via Klasbord nieuwsberichten. U kunt de leden van de MR altijd bereiken via mr@rkderegenboog.nl of door de leden aan te spreken.

Hieronder stellen de MR-leden zich voor.

De leerkrachten:

Mijn naam is Noëlle Suiker. Op donderdag, vrijdag en om de maandag werk ik met veel plezier in de groep van de apen. Onderwijs wordt niet alleen vormgegeven in de klas maar ook daarbuiten. Daarom wil ik mij ook het komende jaar inzetten voor de MR. Samen met de andere PMR leden verzorg ik de agenda voor de MR vergaderingen.

Dag, mijn naam is Petra Martens. Ik ben leerkracht in groep 3a op maandag, dinsdag en woensdag. Je blijven verwonderen en open staan om te leren - elke dag opnieuw - daar heb je lef voor nodig. En volgens ‘Loesje’ is lef is het meervoud van leven. Dat wil ik graag voorleven in de klas alsook in dit team van ouders en collega’s. Samen leven, samen leren (van én met elkaar) en elkaar inspireren: leerling, leerkracht én ouders vind ik belangrijk. Goede communicatie is daarbij het sleutelwoord. 

Hallo, mijn naam is Merel van den Akker- van Elsen. Ik ben woensdag t/m vrijdag de leerkracht van groep 5/6. Ik sta al vele jaren met veel plezier voor de klas. Na al diverse taken op school gedaan te hebben wordt dit mijn eerste schooljaar als MR- lid. Ik kijk er naar uit om mij samen met de andere MR- leden in te zetten voor de belangen van de kinderen, het personeel en de ouders van onze school. 

De ouders:

 

Mijn naam is Judith van der Togt en ik ben moeder van Sanne (groep 7/8) en Eva (groep 4). Als lid van de MR wil ik als ouder een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van alle kinderen die op de Regenboog zitten. Dit is mijn tweede jaar in de MR. Op dit moment ben ik afgevaardigd in de GMR.

Hallo, mijn naam is Hanneke van Gaans. Mijn oudste dochter Inte zit in groep 5A en mijn jongste dochter Metta in groep 2C. Ik kijk ernaar uit om me, in het team van ouders en personeelsleden, de komende periode in te zetten voor de MR. Ieder vanuit een eigen betrokkenheid en expertise. Communicatie met ouders en het inbrengen wat ouders bezighoudt, vind ik belangrijk. Dat betreft zowel mogelijke verbeteringen als natuurlijk ook positieve geluiden. Daar wil ik me dan ook gericht voor inzetten, omdat het direct gaat over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: goed onderwijs én een prettige leeromgeving voor alle kinderen.

Mijn naam is Peter van der Haven. Mijn kinderen zitten in groep 3/4B (Annelie) en groep 5/6B (Niels). Goed basisonderwijs is het meest belangrijke aspect van een gelukkige kindertijd. Het legt de basis voor de rest van je leven. In een wereld waarin alles steeds sneller gaat en complexer wordt, is het leggen van die basis van het grootste belang. Als voorzitter mag ik gesprekken en processen in goede banen leiden. Als Medezeggenschapsraad denken we constructief mee met de school hoe te komen tot kwalitatief goed onderwijs, wat ook nog eens leuk is. Want uiteindelijk draait het daarom: de kinderen.

MR reglement
Jaarverslag MR 2019-2020
Medezeggenschapsstatuut 2020-2022
MR ACTIVITEITENPLAN 2021-2022