MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Binnen de MR van de Regenboog werken ouders en leerkrachten professioneel samen aan de ontwikkeling van het onderwijs, een prettige leeromgeving en een veilige werkomgeving. De raad overlegt met de directie. 

Vanuit de betrokkenheid bij de school toetsen de MR-leden het onderwijskundig, financieel en organisatiebeleid van de Regenboog. De MR-leden zijn de spreekbuis van ouders, leerkrachten en leerlingen en het klankbord voor de directie. 

Naast toetsing van de jaarlijks terugkerende thema’s en plannen, zal de MR dit schooljaar extra aandacht besteden aan het beleid op combinatieklassen (indeling, begeleiding, organisatie, doorstroom en onderwijsmethodiek), beleid op communicatie en beleid op zorgkinderen. 

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:

- 30 september 2019
- 12 november 2019
- 15 januari 2020
- 12 maart 2020
- 15 april 2020
- 28 mei 2020
- 7 juli 2020

De MR-personeelsgeleding onderhoudt contact met de leerkrachten van de Regenboog en de MR-oudergeleding onderhoudt contact met alle ouders, onder andere via Digiduif nieuwsberichten. U kunt de leden van de MR altijd bereiken via mr@rkderegenboog.nl of door de leden aan te spreken.

Hieronder stellen de MR-leden zich voor.

Oudergeleding

Karin Sijpkens-voorzitter

Ik ben Karin Sijpkens en ik heb drie kinderen op de Regenboog: Mette (6), Derk (5) en Bram (Dolfijnen). Vorig schooljaar ben ik toegetreden tot de MR omdat ik graag samen met de school wil werken aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor alle kinderen. Dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders. Ik zal me inspannen om die te optimaliseren zodat we als MR daadwerkelijk als spreekbuis van (o.a.) de ouders fungeren.’

Marielle Jonkman-Scherjon
Ik ben Marielle Jonkman-Scherjon, moeder van Thor (groep 3/4). Als lid van de MR lever ik graag een positieve en constructieve bijdrage aan lopende zaken en (nieuwe) ontwikkelingen op De Regenboog. Op deze manier zet ik mij graag in voor een plezierig leer- en leefklimaat waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.’


Judith van der Togt
‘Mijn naam is Judith van der Togt en ik ben moeder van Sanne (Gr 5/6) en Eva (1/2c). Als lid van de MR wil ik als ouder een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van alle kinderen die op de Regenboog zitten. Namens de MR van de Regenboog neem ik ook zitting in de GMR, zodat de oudergeleding van de Regenboog ook op bestuursniveau vertegenwoordigd is’.

Personeelsgeleding

Marriët Tanja

‘Mijn naam is Marriët Tanja en dit schooljaar geef ik les aan groep 4. Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Dit is mijn eerste jaar dat ik in de Medezeggenschapsraad zit.’

Laura Scholtes
‘Mijn naam is Laura Scholtes en ik ben voor het derde jaar de leerkracht van de vlinders (1/2C). Ik sta vijf dagen (met plezier) voor de klas en daarnaast zit ik voor het tweede jaar in de MR. Als MR lid wil ik op een goede manier mijn invloed benutten om mee te kunnen beslissen over belangrijke zaken op school.’

Cathy Walraven

‘Mijn naam is Cathy Walraven en ik geef les in groep 8. Mijn werkdagen zijn: dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Vanaf augustus 2018 ben ik weer lid van de MR geworden.’

MR reglement
Huishoudelijk reglement MR RKBS De Regenboog
MR jaarverslag 2017-2018