MR
De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Binnen de MR van de Regenboog werken ouders en leerkrachten professioneel samen aan de ontwikkeling van het onderwijs, een prettige leeromgeving en een veilige werkomgeving. De MR overlegt met de directie.

Vanuit de betrokkenheid bij de school toetsen de MR-leden het onderwijskundig, financieel en organisatiebeleid van de Regenboog. De MR-leden zijn de spreekbuis van ouders, leerkrachten en leerlingen en het klankbord voor de directie.

Naast toetsing van de jaarlijks terugkerende thema’s en plannen zal de MR dit schooljaar de ambities uit het schooljaarplan volgen met daarbij extra aandacht voor de ouderbetrokkenheid en de communicatie.

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:

- 28 september 2022
- 8 november 2022
- 16 januari 2023
- 14 maart 2023
- 11 mei 2023
- 20 juni 2023

De MR-personeelsgeleding onderhoudt contact met de leerkrachten van de Regenboog en de MR-oudergeleding onderhoudt contact met alle ouders, onder andere via Klasbord nieuwsberichten. U kunt de leden van de MR altijd bereiken via mr@rkderegenboog.nl of door de leden aan te spreken.

Hieronder stellen de MR-leden zich voor.

De leerkrachten:

Mijn naam is Noëlle Suiker. Op donderdag, vrijdag en om de maandag werk ik met veel plezier in de groep van de apen. Onderwijs wordt niet alleen vormgegeven in de klas maar ook daarbuiten. Daarom wil ik mij ook het komende jaar inzetten voor de MR. Samen met de andere PMR leden verzorg ik de agenda voor de MR vergaderingen.

Dag, mijn naam is
Petra Martens. Ik ben leerkracht in groep 3a op maandag en dinsdag. Je blijven verwonderen en open staan om te leren - elke dag opnieuw - daar heb je lef voor nodig. En volgens ‘Loesje’ is lef is het meervoud van leven. Dat wil ik graag voorleven in de klas alsook in dit team van ouders en collega’s. Samen leven, samen leren (van én met elkaar) en elkaar inspireren: leerling, leerkracht én ouders vind ik belangrijk. Goede communicatie is daarbij het sleutelwoord. 

Hallo, mijn naam is Merel van den Akker- van Elsen. Ik ben woensdag t/m vrijdag de leerkracht van groep 5/6. Ik sta al vele jaren met veel plezier voor de klas. Na al diverse taken op school gedaan te hebben wordt dit mijn tweede schooljaar als MR- lid. Ik kijk er naar uit om mij samen met de andere MR- leden in te zetten voor de belangen van de kinderen, het personeel en de ouders van onze school. 

De ouders:

Hallo, mijn naam is Elise Klaver. Ik ben de moeder van Philip (3/4b) en Isabel (1/2 apen). Onze kinderen brengen erg veel tijd op school door. Ik denk daarom graag mee over hoe we de school kwalitatief sterk houden en hoe dit zo goed mogelijk georganiseerd wordt. 

Hallo, mijn naam is Hanneke van Gaans. Mijn oudste dochter Inte zit in groep 6A en mijn jongste dochter Metta in groep 3A. Inmiddels ben ik ruim een jaar betrokken bij de MR. Een leuke en interessante ervaring! We doen dat samen in een team van ouders en personeelsleden, ieder vanuit eigen expertise én enthousiasme. Communicatie met ouders en het inbrengen wat ouders bezighoudt, vind ik belangrijk. Dat gaat wat mij betreft zowel over zaken die anders kunnen als over zaken die juist (al) heel goed gaan. Hier zet ik me graag voor in, omdat het heel direct gaat over goed onderwijs én een prettige leeromgeving voor al onze kinderen.

Mijn naam is Peter van der Haven. Mijn kinderen zitten in groep 3/4B (Annelie) en groep 5/6B (Niels). Goed basisonderwijs is het meest belangrijke aspect van een gelukkige kindertijd. Het legt de basis voor de rest van je leven. In een wereld waarin alles steeds sneller gaat en complexer wordt, is het leggen van die basis van het grootste belang. Als voorzitter mag ik gesprekken en processen in goede banen leiden. Als Medezeggenschapsraad denken we constructief mee met de school hoe te komen tot kwalitatief goed onderwijs, wat ook nog eens leuk is. Want uiteindelijk draait het daarom: de kinderen.

MR reglement
Jaarverslag MR 2019-2020
Medezeggenschapsstatuut 2020-2022
MR ACTIVITEITENPLAN 2021-2022