MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Binnen de MR van de Regenboog werken ouders en leerkrachten professioneel samen aan de ontwikkeling van het onderwijs, een prettige leeromgeving en een veilige werkomgeving. De MR overlegt met de directie.

Vanuit de betrokkenheid bij de school toetsen de MR-leden het onderwijskundig, financieel en organisatiebeleid van de Regenboog. De MR-leden zijn de spreekbuis van ouders, leerkrachten en leerlingen en het klankbord voor de directie.

Naast toetsing van de jaarlijks terugkerende thema’s en plannen zal de MR dit schooljaar de ambities uit het schooljaarplan 2019-2020 volgen met daarbij extra aandacht voor de ouderbetrokkenheid en de communicatie.

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:

- 28 september 2020 Klik hier voor de agenda

- 10 november 2020 Klik hier voor de agenda

- 13 januari 2021 Klik hier voor de agenda

- 16 maart 2021 Klik hier voor de agenda

- 14april 2021

- 27 mei 2021

- 6 juli 2021

De MR-personeelsgeleding onderhoudt contact met de leerkrachten van de Regenboog en de MR-oudergeleding onderhoudt contact met alle ouders, onder andere via SchoolWapps nieuwsberichten. U kunt de leden van de MR altijd bereiken via mr@rkderegenboog.nl of door de leden aan te spreken.

Hieronder stellen de MR-leden zich voor.

De leerkrachten:

Mijn naam is Marriët Tanja. Op woensdag heb ik Intern begeleiding taken en op donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 3. Dit is mijn derde jaar namens het team in de MR. Ik vind het waardevol om met ouders na te denken en in overleg te gaan over wat er in en rond de school speelt.

Mijn naam is Cathy Walraven en op woensdag en donderdag geef ik les in groep 8a. Op dinsdag heb ik een aantal uren tot mijn beschikking voor de begeleiding en/of ondersteuning van leerkrachten en leerlingen. Op dit moment ben ik afgevaardigd in de GMR.

Mijn naam is Noëlle Suiker. Op donderdag, vrijdag en om de maandag werk ik met veel plezier in de groep van de apen. Onderwijs wordt niet alleen vormgegeven in de klas maar ook daarbuiten. De komende 3 jaar wil ik mij daarom inzetten in de MR. Samen met de andere PMR leden verzorg ik de agenda voor de MR vergaderingen

De ouders:

Ik ben Mariëlle Jonkman-Scherjon, moeder van Thor (groep 5/6). Als lid van de MR lever ik graag een positieve en constructieve bijdrage aan lopende zaken en (nieuwe) ontwikkelingen op de Regenboog. Op deze manier zet ik mij graag in voor een plezierig leer- en leefklimaat waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit jaar is mijn tweede jaar als MR lid, komend jaar heb ik de rol van voorzitter.

Mijn naam is Judith van derTogt en ik ben moeder van Sanne (groep 7/8) en Eva (groep 4). Als lid van de MR wil ik als ouder een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van alle kinderen die op de Regenboog zitten. Dit is mijn tweede jaar in de MR. Op dit moment ben ik afgevaardigd in de GMR.

Ik ben Christianne Grootenboer-Leenhouts, moeder van Gijs (groep 5) en Faas (groep 1). Komend jaar wordt mijn eerste jaar in de MR. Ik vind het belangrijk om samen te werken aan goede kwaliteit van het onderwijs op de Regenboog met focus op vernieuwing en toekomstgerichtheid. Ik zal me binnen de MR bezighouden met de communicatie met ouders. Spreek me gerust even aan op het schoolplein, maar u kunt ons ook altijd bereiken op eerder vermeld emailadres: mr@rkderegenboog.nl.

Huishoudelijke regelement
MR reglement
Jaarverslag MR 2019-2020
Medezeggenschapsstatuut 2020-2022