MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Binnen de MR van de Regenboog werken ouders en leerkrachten professioneel samen aan de ontwikkeling van het onderwijs, een prettige leeromgeving en een veilige werkomgeving. De MR overlegt met de directie.

Vanuit de betrokkenheid bij de school toetsen de MR-leden het onderwijskundig, financieel en organisatiebeleid van de Regenboog. De MR-leden zijn de spreekbuis van ouders, leerkrachten en leerlingen en het klankbord voor de directie.

Naast toetsing van de jaarlijks terugkerende thema’s en plannen zal de MR dit schooljaar de ambities uit het schooljaarplan 2019-2020 volgen met daarbij extra aandacht voor de ouderbetrokkenheid en de communicatie.

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:

- 30 september 2019

- 12 november 2019

- 15 januari 2020

- 12 maart 2020

- 15 april 2020

- 28 mei 2020

- 7 juli 2020

De MR-personeelsgeleding onderhoudt contact met de leerkrachten van de Regenboog en de MR-oudergeleding onderhoudt contact met alle ouders, onder andere via SchoolWapps nieuwsberichten. U kunt de leden van de MR altijd bereiken via mr@rkderegenboog.nl of door de leden aan te spreken.

Hieronder stellen de MR-leden zich voor.

Oudergeleding

Karin Sijpkens

‘Ik ben Karin Sijpkens en ik heb drie kinderen op de Regenboog: Mette (7), Derk (6) en Bram (Dolfijnen). Ik ben lid van de MR omdat ik graag samen met de school wil werken aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor alle kinderen. Dit jaar zal ik de rol van voorzitter vervullen.'

Judith van der Togt

‘Mijn naam is Judith van der Togt en ik ben moeder van Sanne (groep 5/6) en Eva (groep 3). Als lid van de MR wil ik als ouder een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van alle kinderen die op de Regenboog zitten. Namens de MR van de Regenboog neem ik ook zitting in de GMR, zodat de oudergeleding van de Regenboog ook op bestuursniveau vertegenwoordigd is.’

Marielle Jonkman

‘Ik ben Marielle Jonkman-Scherjon, moeder van Thor (groep 3/4). Als lid van de MR lever ik graag een positieve en constructieve bijdrage aan lopende zaken en (nieuwe) ontwikkelingen op De Regenboog. Op deze manier zet ik mij graag in voor een plezierig leer- en leefklimaat waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de communicatie binnen en vanuit de MR.”

Personeelsgeleding

Marriët Tanja

‘Mijn naam is Marriët Tanja. Op woensdag en donderdag geef ik les aan groep 4 en op vrijdag ben ik bezig met taken voor de school. Dit is mijn tweede jaar namens het team in de MR. Ik vind het waardevol om met ouders na te denken en in overleg te gaan over wat er in en rond de school speelt.’

Cathy Walraven

‘Mijn naam is Cathy Walraven en ik geef les in groep 8. Mijn werkdagen zijn: dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Vanaf augustus 2018 ben ik weer lid van de MR geworden en in 2019 lid van de GMR.’

Laura Scholtes

‘Mijn naam is Laura Scholtes en ik ben voor het vierde jaar de leerkracht van de vlinders (1/2C). Ik sta vijf dagen (met plezier) voor de klas en daarnaast ben ik vanaf september 2017 lid van de MR. Als MR lid wil ik op een goede manier mijn invloed benutten om mee te kunnen beslissen over belangrijke zaken op school.’

MR reglement
Huishoudelijk reglement MR RKBS De Regenboog
MR jaarverslag 2018-2019