Uw kind aanmelden gaat zo:

Is uw kind jonger dan drie jaar?

U kunt als ouder een vooraanmelding doen op een basisschool in de Gemeente Voorschoten. Dit kan vanaf het moment dat uw kind geboren is totdat uw kind 3 jaar wordt. U kunt dat doen op meerdere basisscholen.

Download dit formulier en vul het zo nauwkeurig mogelijk in. Onderteken het formulier en stuur het
per post naar:

Rouboslaan 12,
2252 TR VOORSCHOTEN

of per e-mail naar info@rkderegenboog.nl

U ontvangt van ons een bevestiging van de vooraanmelding. Uw aanmelding wordt op de lijst voor het betreffende schooljaar geplaatst. Mochten de groepen in het betreffende schooljaar de maximale groepsgrootte hebben bereikt (42) dan krijgt u hierover bericht. U kunt dan een verzoek indienen om uw kind op de wachtlijst te plaatsen.

Als u binnen drie weken niets hebt gehoord, neemt u dan contact op met de school op 071-5615743.

Enkele maanden voordat uw kind drie jaar wordt, wordt door de school gevraagd of u de voorlopige aanmelding definitief wilt maken op het moment dat uw kind 3 jaar wordt.

Is uw kind ouder dan drie jaar of overweegt u overplaatsing vanuit een andere school (door verhuizing bijvoorbeeld)?
Neemt u dan contact met ons op 071-5615743 zodat wij de mogelijkheden en de procedure met u kunnen bespreken.

Als uw kind niet geplaatst kan worden omdat de maximale groepsgrootte is bereikt of vanwege de groepssamenstelling dan wijst de school u op plaatsingsmogelijkheden bij andere PANTA RHEI scholen of bij andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Uw kind kan ook op de wachtlijst worden geplaatst, waarbij de toelatingscriteria worden toegepast (zie het Toelatingsbeleid Panta Rhei december 2018).