De oudervereniging heeft tot doel om de contacten tussen ouders en school te bevorderen.

De ouderraad organiseert in samenwerking met de teamleden veel activiteiten, zoals die rond Sinterklaas, het Kerstfeest en Pasen, de avondvierdaagse en de schoolfotograaf. Ook fungeert de oudervereniging als gastvrouw tijdens ouderavonden.

Jaarlijks hangt er een lijst met activiteiten en de coördinatoren ervan op het prikbord in de school.

De oudervereniging houdt jaarlijks een algemene ouderavond. De plannen voor het schooljaar worden verteld en er wordt financiële verantwoording afgelegd. U heeft dan de gelegenheid om met leden van de oudervereniging van gedachten te wisselen.

Als u belangstelling heeft om in het bestuur van de oudervereniging zitting te nemen, kunt u zich opgeven bij de secretaris. De leden die op de algemene ouderavond aanwezig zijn beslissen over de benoeming van de bestuursleden.

U kunt de statuten van de OR downloaden door op onderstaande link te klikken.

Klassenouders 
Een klassenouder is in principe een lid van het bestuur van de oudervereniging. Iedere groep heeft een klassenouder die tot taak heeft activiteiten, excursies en dergelijke voor die groep te helpen regelen. De klassenouder kan met u contact opnemen met een verzoek om te assisteren bij activiteiten. Op de eerste informatie avond in het schooljaar zijn in principe de klassenouders aanwezig en kunt u met hen kennismaken.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verschillende activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de klassenouder.