OUDERRAAD
       
   
Dit soort feesten zorgen voor mooie herinneringen aan de schooltijd. De Ouderraad (OR) organiseert die feesten samen met school, en financiert ze bovendien.

Ook regelen wij de schoolfotograaf en is er een verkeerscommissie, die oa de jaarlijkse fietsverlichtingsactie in de herfst organiseert.

Ook proberen we de betrokkenheid van de ouders te vergroten, door het organiseren van de Kerstborrel op het schoolplein en (vanaf dit jaar) een ouderavond met leuke workshops.

Wat is de ouderraad?

Alle ouders van school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Iedereen betaalt daarvoor een (vrijwillige) contributie: de ouderbijdrage. Dit jaar is die  € 25,- per kind.

De Ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Er is een voorzitter, secretaris en een penningmeester, aangevuld met commissieleden. 

                                                               
In het schooljaar 2023-2024 bestaat de OR uit

Bestuur

Dirk Rijckborst                         Voorzitter, vader van Philip (7a)

Jeroen Keemink                       Penningmeester, vader van Stella (7/8b) en Chris (5a)

Anique Rijsdijk-Persoon           Secretaris, moeder van Marle (5/6b), Imme (3a) en Casper (1/2a)

 

Commissieleden

Gwenny Bakker                         Moeder van Lucas (8a) en Elisa (5/6b)

Loes van der Wagt-Driessen   Moeder van Saar (3/4b) en Daan (1/2a)

Wijnand Botman                       Vader van Jules (1/2c) en Mathilde (3/4b)

Joanneke Spaans                     Moeder van Julia (5a) en James (1/2d)

Genniree Li-Vrolijk                    Moeder van Gen-wai (1/2d)

Andrea Alblas-Groot                Moeder van Hugo (3/4b) en Philip (1/2d)

De OR is te bereiken via or@rkderegenboog.nl of via een van de OR-leden.

Wat doet de OR?

Ongeveer zes keer per schooljaar komt de ouderraad bij elkaar om allerlei zaken te bespreken zoals plannen voor het schooljaar, financiën en om uit te wisselen met school. Buiten de vergaderingen om zien de activiteitencommissies elkaar zo vaak als nodig om de activiteiten te organiseren. Afhankelijk van de hoeveelheid werk, bestaat een commissie uit twee tot vijf mensen. Bij alle commissies is school ook betrokken.

Verder zijn de meeste OR-leden klassenouder en beheren zij de klassen-appgroepen.

Hulp en flexpool

Zonder hulp krijgen wij de activiteiten niet georganiseerd. We zijn dan ook altijd heel erg blij als het weer lukt om genoeg ouders te vinden. (Meestal is het ook gewoon erg leuk om eens rond te lopen op school, trouwens!).

Wil je graag als eerste gevraagd worden voor de klussen die we hebben? Of lijkt het je leuk om bijvoorbeeld in een van de activiteitencommissies te zitten? Meld je dan aan voor de flexpool. De mensen in de flexpool worden als eerste benaderd. Nee zeggen mag uiteraard altijd.

Heb je zelf een goed idee voor een bijdrage op jouw eigen manier? Laat het ons weten!

Contact: or@rkderegenboog.nl

Allergieën
Bij veel activiteiten krijgen de kinderen ook iets lekkers van de OR. Ons uitgangspunt is om waar mogelijk rekening te houden met de kinderen met allergieën, maar dat de verantwoordelijkheid te allen tijde bij de ouders ligt. 

Wanneer we iets te eten of drinken geven aan de kinderen op school, informeren we alle ouders ruim op tijd per e-mail over de ingrediënten. Mocht er een alternatief voor een kind nodig zijn, vragen wij de ouder om zelf iets vergelijkbaars mee te geven