Welkom bij groep 7A van de Regenboog!

In onze gezellige klas zitten 30 leerlingen. Op maandag en dinsdag staat juf Laura voor de klas. Juf Merel staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de klas. Bewegingsonderwijs hebben wij op woensdag en vrijdag van meester Hildebrand.

Wij oefenen dit schooljaar met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit doen we door te oefenen met plannen aan de hand van een agenda en het gebruiken van een huiswerkmap. Tot aan de herfstvakantie krijgen wij één keer per week huiswerk, tot de voorjaarsvakantie twee keer per week en tot de zomervakantie drie keer per week huiswerk.

Dit schooljaar leggen wij in maart en april het verkeersexamen af. Dit examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Tijdens het praktische examen fietsen wij een uitgezette route door de wijk. Langs de route zitten controleurs die ons beoordelen of wij ons aan de verkeersregels houden. In de verkeerslessen oefenen wij voor beide examens. Als we slagen krijgen wij een officieel diploma.

Verder zijn wij druk met Blink, Engels, taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Uiteraard is er ook voldoende tijd voor drama, muziek en handvaardigheid. Dit schooljaar zitten wij niet stil!

Samen maken we er een geweldig schooljaar van!

Merel van Elsen (m.vanelsen@rkderegenboog.nl)

Laura Nijman (l.nijman@rkderegenboog.nl)