Hallo allemaal,

In groep 7A zitten 28 kinderen en er zijn twee juffen. Juf Linda en juf Juliëtte. Juf Linda is dit jaar voor het eerst op de Regenboog en werkt ook in groep 5. Juf Juliëtte werkt 3 dagen in groep 7 en is op donderdag op school om andere taken te doen.

In groep 7 is een pittig leerjaar. Natuurlijk werken we aan de 'gewone' schoolvakken zoals rekenen, taal, Engels en begrijpend lezen maar we werken ook aan vaardigheden zoals samenwerken, plannen en organiseren, zelfstandigheid, kritisch denken en de digitale geletterdheid. In groep 7 halen kinderen hun verkeersdiploma, hebben we gastlessen en leren kinderen met huiswerk en hun agenda te werken.
Dat alles maakt groep 7 voor ons een heel bijzonder leerjaar.