Wij zijn groep 5/6 en zitten als combigroep bij elkaar. Dit is erg leuk, want we kunnen veel van elkaar leren. De instructies worden in principe per leerjaar gegeven, maar we doen ook veel activiteiten met elkaar. Zo zijn we allemaal de tafels aan het oefenen en oefenen we met (nieuwe) spellingsregels. De gymlessen hebben we natuurlijk ook gezellig samen!
Op maandag en dinsdag geeft meester Marcus les, woensdag t/m vrijdag juf Merel. Daarnaast hebben we nog verschillende juffen die ons een extra handje helpen.   

We werken regelmatig op een laptop met rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie. Het handige hierbij is dat je verder kunt werken en op je eigen niveau. Vakken zoals verkeer, begrijpend lezen en schrijven doen we nog wel in een werkboekje.

Hopelijk tot gauw bij ons op de Regenboog! 

E-mail
Marcus Vliegen                    m.vliegen@rkderegenboog.nl
Merel van Elsen                   m.vanelsen@rkderegenboog.nl