Wij zijn groep 4/5.
Vanaf vorig jaar zitten wij als combinatiegroep bij elkaar. Dit is erg leuk, want we kunnen veel van elkaar leren. De instructies worden in principe per leerjaar gegeven, maar we doen ook veel activiteiten met elkaar. Zo zijn we allemaal de tafels aan het oefenen, leren we klokkijken en oefenen we met (nieuwe) spellingsregels. En natuurlijk gymmen we samen!

Sinds dit schooljaar hebben we bijna geen werkschriften meer, omdat we zijn gestart met Snappet. Dit is eigenlijk je werkschrift, maar dan op een tablet. Het handige hierbij is dat je altijd verder kunt werken en op je eigen niveau. We doen de vakken rekenen, taal en spelling met Snappet. Vakken zoals verkeer en aardrijkskunde doen we nog wel in een werkboekje.

We hebben een meester en een juf. Juf Kèren vindt het heel leuk om voor te lezen en muziek te luisteren. Muziek luisteren doen we dan ook vaak tijdens creatief werken. Wij mogen dan vaak de liedjes kiezen. Dit mag ook bij meester Danny. Allebei vinden ze humor belangrijk, dus soms doen ze ook een beetje gek voor de klas.

We hopen jullie een indruk te geven van hoe het bij ons gaat in de klas en hopen jullie gauw te zien bij ons op de Regenboog!