Alle praktische informatie voor het schooljaar 2022-2023 kunt u vinden in ons ABC; zoals de groepen en leerkrachten, het gymrooster, vakantierooster en studiedagen, de lijst met schoolspullen etc. 

ABC 2022-2023 versie 5 juli 2022

Door op onderstaande link te klikken kunt u de schoolgids 2022-2023 downloaden. 

Schoolgids 2022-2023