Door op onderstaande link te klikken kunt u het ondersteuningsplan downloaden. 

Een ondersteuningsplan geeft uitleg over de ondersteuning en de verschillende ondersteuningsniveaus die wij onderscheiden. Daarnaast maakt het ondersteuningsplan inzichtelijk wie op welk moment betrokken is bij de ondersteuning, hoe de ondersteuning eruit ziet en waar en wanneer de leerling wordt ondersteund. Deze punten zijn per niveau uitgewerkt.

School Ondersteunings Plan (2022-2026)