Mocht u ergens mee zitten dan vragen wij u om in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende personen.
In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau (met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school) opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, verwijzen wij u naar de brochure "Hoe te handelen bij een zorg of klacht?" van onze stichting die u hieronder kunt downloaden. Wij gaan ervan uit dat deze brochure u voldoende handvatten geeft om de juiste wegen te kunnen vinden.

brochure Hoe te handelen bij een klacht
klachtenregeling 2017