Welkom bij groep 6A, even voorstellen:

In groep 6A wordt hard gewerkt door enthousiaste leerlingen en natuurlijk meester Danny. Groep 6 is een hele leuke en gezellige groep. We houden erg van humor en helpen elkaar graag. In de klas werken we hard aan rekenen, spelling, begrijpend lezen en taal. Maar ook de vakken verkeer, topografie, Engels, tekenen en handvaardigheid zijn belangrijk. Dit jaar werken we met BLINK geïntegreerd: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek door elkaar in een thema. Gym - gegeven door meester Coen - vinden we fantastisch! Dit hebben we 2 keer per week.

Het oefenen van presenteren hoort ook bij groep 6. We hebben een actualiteitenbeurt, een boekenbeurt en een spreekbeurt. Daarnaast wordt dit jaar een werkstuk gemaakt. Ook krijgen we 1 keer per week huiswerk. 

We zijn een sportieve groep en dat komt goed uit! Dit jaar hebben we 4 keer een sporttoernooi, waarbij we strijden tegen andere basisscholen. Ook gaan we met elkaar op stap naar Duivenvoorde en naar het Rijksmuseum van Oudheden. De bibliotheek bezoeken we ook iedere 6 weken. We kiezen dan een nieuw leesboek waarin we op school mogen lezen. 

Groetjes alle leerlingen van groep 6A en meester Danny.