Startviering 2018

Op vrijdag 7 september 2018 hebben wij met de hele school het nieuwe schooljaar officieel "geopend". De leerlingen uit de bovenbouwgroepen haalden de leerlingen van de onderbouwgroepen op. Super spannend, maar ook heel leuk vonden al de kleuters het om met zo'n grote jongen of meisje mee te gaan. Alle leerlingen zaten daardoor door elkaar bij de theatertrap. Wij hebben met elkaar geluisterd naar een mooi Bijbelverhaal, liedjes gezongen en wensen uitgesproken voor dit schooljaar. Iedereen hoopt vooral dat het een mooi schooljaar mag worden, waarbij iedereen lief is voor elkaar, we elkaar helpen en we veel leren van elkaar. Ook pastor Gudde sprak wensen uit en sprak over het Bijbelverhaal. Daarna telden we met elkaar van 10 naar 1 en was het schooljaar officieel geopend. Tot slot deden leerlingen van groep 8 een dansje op "klaar voor de start". Nou wij zijn zeker klaar voor de start. De beren hebben er heel veel zin in. De viering vonden we erg leuk, vooral de liedjes want die hadden wij zo goed geoefend dat wij ze allemaal uit ons hoofd kenden! Fijn schooljaar allemaal en een berengroet!
Media
  • Startviering