Startviering 2020

Vrijdag 11 september hebben alle kinderen op de Regenboog het begin van het schooljaar gevierd.  

Deze keer konden niet alle kinderen bij elkaar in de aula. Door de corona bleven alle groepen in hun eigen klas en hebben we samen gevierd m.b.v. een livestream. Twee kinderen van iedere groep mochten live bij de viering in de aula zitten. 

Er is gebeden voor een fijn, gezellig schooljaar en het orkest heeft heel mooi gespeeld.                     

Alle groepen hadden eigen wensen bedacht. De wensen van groep 3A voor dit schooljaar zijn ‘lief…… en zoet zijn voor elkaar’, ‘zo gezond blijven als een vis’ en ‘ons kiplekker voelen op school’! Wat was het bijzonder om dat in een echte microfoon te mogen zeggen! 

De kinderen in groep 3A vonden het vooral heel leuk en gezellig om mee te zingen met alle liedjes, vooral het Regenbooglied! 

Groetjes van groep 3A

Media
  • Startviering in de klas