Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt één keer in de maand. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch via het ouderportaal. 

Nieuwsbrief start schooljaar 2020-2021
Ouder nieuwsbrief september 2020-2021
Nieuwsbrief oktober 2020-2021
Nieuwsbrief november 2020-2021
Nieuwsbrief februari 2020-2021